Wenche Myhre sang med barnebarna

Wenche Myhre hedres med utstillingen "66 og i 100!" Intervjues