Tor Andreassen bisettelse, døtrene synger

Tor Andreassen ble begravet i Ullern kirke i Oslo, 21. juni 2016. Her ser vi Elisabeth Andreassen sammen med sine to døtre. Døtrene fremfører "Ikke sov" i kirken, tillegg til å si noen minneord til sin kjære pappa.