Takket nei i åtte år

NY SESONG: Disse er med i årets «Hver gang vi møtes. Video: Kristian Ridder-Nielsen