Sønnens avskjed fikk Henriette til å bryte ut i latter