Settes ut av Aunes drøye beskrivelse

A
KUNSTNER: Kunstner Aune Sand skal forklare hvorfor han valgte å trekke seg fra «Torpet». Det gjør han på ekte «Aune»-vis.