Lilli Bendriss hos Kari-Ann Grønsund

Skuespiller Kari-Ann Grønsund får besøk av Lilli Bendriss for å sjekke om det er noen som går igjen i huset hennes.