Lettkledd snøsmelting i Camp Senkveld

A
Fra "Senkveld med Thomas og Harald" på TV 2