Leser dette - bryter sammen

Det blir tårer når deltakerne i «Ex on the beach»-villaen får beskjed om at eventyret er over for én av dem.