Kristian Valen om sjekking av jenter og date-erfaring

Kristian Valen intervjues i forbindelse med nytt TV-program, og her får han spørsmål om hvordan han er til å sjekke jenter.