Kong Harald taler til Norge

A
KONGEN: – Norge er kjent som et tillitssamfunn. Nå er det et særskilt behov for å vise hverandre tillit.Video: NRK