Jan Thomas Metoden - Øyeskygge

Jan Thomas Mørch Husby sminker Celina Mørch for å vise hvordan man kan legge på øyenskygge på perfekt måte - akkurat som Eva Langoria.