Internett koker etter dette

REAGERER: «The Weeknd» sin opptreden i «Super bowl» har skapt reaksjoner.