Håkan Hellström på Cannes-festivalen

Ingeborg Heldal om Håkan Hellström på Cannes-festivalen. Håkon Hellström intervjues.