Anders Basmo Christiansen om filmen Børning

Klipp fra filmen "Børning". Intervju med hovedrolleinnehavere Anders Baasmo Christiansen og Ida Husøy om filmen. Richard Bugge Andersen, som er eier av bilen i Børning, intervjues også.