- Jeg tror ikke det kan bli verre enn forrige gang