- Jeg tenker på Jan Werner under hver eneste konsert