- Jeg har fått en annengrads forbrenning A

UHELDIG: Henrik Elvestad var uheldig og fikk kokende vann over seg i «71 grader nord - kjendis». På grunn av dette fikk han en annengrads forbrenning i. Video: Discovery +