- Ikke noe forhold til Hanne Krogh

NY SESONG: Disse er med i årets «Hver gang vi møtes. Video: Kristian Ridder-Nielsen