- Hun hadde ikke spist så mye før Cannes-festivalen