- Har et svært sjeldent syndrom A

SJELDENT: Tvillingene har en svært sjelden genfeil.