HISTORISK: Aldri før har et medlem av den norske kongefamilien stilt i retten. Med dette bildet skriver dermed Märtha Louise norsk historie. Foto: SCANPIX
HISTORISK: Aldri før har et medlem av den norske kongefamilien stilt i retten. Med dette bildet skriver dermed Märtha Louise norsk historie. Foto: SCANPIXVis mer

- Jeg føler meg misbrukt

Märtha Louise mente det var på tide å sette ned foten.

VIDEO: Märtha møtte i retten

HORTEN (Seher.no): Tirsdag møtte Märtha Louise i retten der det skal avgjøres om "Märthas engler" skal stanses for salg.  Det er første gang noen av de norske kongelige stiller i retten, og dermed ble det skrevet historie i Nordre Vestfold tingrett.

Märtha kom inn i retten for å la seg fotografere rundt klokken 09.20, og forsvant deretter rett ut igjen uten å si noe. Hun kom imidlertid tilbake i retten seinere med sin advokat Cato Schiøtz, med en  alvorstynget mine.

Märtha uttalte seg ikke til pressen før pausen, men hennes advokat sa at:

-  Hun syntes hele saken er en påkjenning.

Like etter klokka 14, var det imidlertid prinsessens tur til selv å innta vitneboksen i Horten.

- Jeg føler meg misbrukt, sa Märtha, om boken "Märthas engler".

Stridens kjerne i rettsmøtet er bokens tittel og tittelomslag. Tittelomslaget viser et portrett av prinsesse Märtha Louise, og bokens norske tittel er "Märthas engler".

- Det er ikke reklame. Omslaget er en del av åndsverket.
- På innsiden av boken står det påpekt at Märtha Louise ikke har bidratt til boken, sa forlaget Publicoms advokat, Tor Erling Staff, i sin innledning tirsdag.

Dette er ikke en oppfattelse Märtha deler.

- Jeg er uenig med Staff. Jeg anser dette som reklame, sier hun.

Märtha reagerte også kraftig på andre av Staffs uttalelser i retten.

- Märthas forhold til engler har blitt kommentert i en rekke artikler. Dette er samfunnsdebatt. Har prinsesse Märtha Louise en spesielt lav sårbarhetsterskel? Dette er bare en bok som støtter hennes syn, sa Staff.

- Märtha vil ikke få noen irreversibel skade av boken. Forføyning er derfor unødvendig. Hun burde juble dersom denne boken selger over 30.000, mente Staff.

Staff mente også at fordi Märtha er datter av kongeparet, så er alt hun gjør av allmenn interesse - selv om hun har krav på et privatliv.

- Jeg har høy terskel. Men en bok i kommersiell virksomhet er noe annet. Jeg er næringsdrivende, og har samme rettigheter til beskyttelse som andre. I ukepresse og aviser er jeg del av flere saker. Det dreier seg om reportasjer og underholdning. Dette er et spesielt produkt, sa prinsessen i retten.

I sin utspørring presset Staff også prinsessen om engleskolen hun var med å starte opp.

- Det er en virksomhet som jeg står for, men boken har jeg ingenting med. Da blir det noe annet, svarte Märtha.

Om det å fronte engleskolen i media svarte Märtha at:

- Da svarte jeg på mediekjøret. Men andre kan ikke utnytte min virksomhet og mitt navn kommersielt.

Staff hevdet videre at englekurset er relevant for utgivelsen av boken. Det ble kontant avvis av Märtha.

- Jeg mener jeg har rett på samme vern som andre borgere. At jeg ikke har reagert på mye annet viser at jeg tåler mye, men nå er det på tide å sette ned foten, sier hun.

- Er det du driver med blasfemisk? Spurte Staff.

- Nei, men det har ikke noe med saken å gjøre. Mitt navn blir brukt i kommersiell sammenheng og det reagerer jeg på, sa Märtha.

Prinsessen virket lettet da hun var ferdig med sitt vitnemål i 14.40-tiden.

Märthas advokat Cato Schiøtz gikk i sin innledning tidligere på dagen til knallhardt angrep mot Publicom forlag, som gir ut boken "Märthas engler".

– Boken er noe av det frekkeste jeg har sett, sa Märthas advokat Cato Schiøtz.

Og han fortsatte:

– Det er en høy grense for misbruk av kongefamilien. Men et sted går grensen.

Boken er en oversettelse av den britiske forfatteren Emma Heathcote-James bok "Seeing Angels", som første gang ble gitt ut for fem år siden.

Om bruken av bildet og tittel på forsiden sa Schiøtz:

– Dette er ingen ytring, men markedsføring.

Og:

– Dette er noe helt nytt i Norge. Det kan åpne døren for en komersiell utnyttelse av goodwillen folk har for kongehuset.

Med unntak av forsiden av boken, er det bare et utvidet forord som dreier seg om den norske prinsessen.

– Märtha er kun nevnt i et forord og ikke med et ord inne i boken. Dette er et forsøk på unnskyldende snylting, hevdet Schiøtz.

Advokaten sammenlignet også saken med Terje Håkonsen som for en uke siden ble tilkjent 240.000 kroner etter at DnBNor eiendom brukte bildet av ham uten tillatelse.

Bruken av bildet er ifølge Schiøtz "et grovt, bevisst, forsettelig brudd."

Schiøtz mener det er tre overtramp med bokomslaget. Bruk av bildet, bruk av Märthas navn sammen med bildet og brudd på markedsføringsloven.

- Verdien av prinsessens navn kan ikke måles i penger. Det kan ikke være sånn at forlag trykker bildet for å betale en regning etterpå. Da har den irreversible krenkelsen allerede skjedd, sier Schiøtz.

Etter at retten tok pause var det advokat Tor Erling Staff, som representerer Publicom forlag, som gikk til angrep.

- Denne boken må vurderes som eget åndsprodukt. Er uttrykket "Märthas engler" tabubelagt? Hvis noen hadde laget en bok med tittelen "Drillos engler" hadde ingen reagert, sa Staff i retten.

Forlagssjef Torgeir Lorentzen i Publicom forlag sa på forhånd at han hadde klare forventninger til rettsmøtet:

– Vi håper at boka, slik den er vil bli åpnet for salg igjen. Det er vårt utgangspunkt. Vi mener boka befinner seg innenfor norsk lov, og at den ikke bryter med noe i loven, sa Lorentzen til NTB søndag.

I retten sa Lorentzen at de så etter en bok som gikk rett inn i det Märtha snakket om.

- Hvem tenker man på når man snakker om engler? Da ga tittelen seg selv. Jeg ble overrasket over at den havnet i retten, sa Lorentzen.

Daglig leder i forlaget Kjetil Kristoffersen ble irettesatt av Staff, etter at han kom med denne bemerkningen til prinsessen:

- Schiøtz sier boka er fem år gammel, men det er en stund siden eventyrene dine ble skrevet.

Under uteksamineringen av Publicoms forlagssjef Torgeir Lorentzen kom det frem at det var diskutert flere mulige omslagsbilder, og at alle var bilder av Märtha.

Publicom har trykket opp "Marthas engler" i 30.000 eksemplarer, og beregner tapet på prosjektet, hvis boken blir endelig stoppet, til hele 4,5 millioner kroner.

Mens forholdet mellom Tor Erling Staff i retten har blitt beskrevet som en isfront, var prinsessen selv langt mer godlynt etter at dagen i retten var over.

- Jeg synes det har vært en god tone i retten, sa hun til pressen.

Og, om selve saken:

- Jeg syns jeg har en ganske høy terskel for dere (pressen, red. anm), men et sted går grensen.

Kjennelse i rettstvisten ventes førstkommende mandag.