Tatt for ulovlig røyking

Sean Penn fyrte opp på fest - på et røykfritt hotell. Det gjør man ikke ustraffet...

Hollywood i natt!

Sean Penn blåser i røykeloven, og fyrte opp en sigarett på filmfest. Opptrinnet ble filmet, og brukes nå som bevismateriale. Det blir ikke straffesak, men Sean Penn kan vente seg en klekkelig bot. Røykeloven "over there" er nemlig enda strengere enn den norske! Nå strides det om Penn selv, eller hoteller må betale boten...

Ellers er det en fotballfilm som topper amerikanske kinolister. Anna Nicole Smith er ikke fornøyd med politiets etterforskning av sønnens død. Og Sarah Jessica Parker sliter med dårlig samvittighet fordi hun bruker for lite tid som mor.

SE ALT DETTE I SE OG HØR TV!