Sand eller stein?

Sandstrand eller rullesteinstrand? Her er sandprøver fra ni av de beste strendene på Rhodos..

Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.
Sandpr¿ver fra strender p#0152 Rhodos.