FØR OG ETTER: Laila Marielle Bergsli tok en øyelokkplastikk som førte til store innhulinger rundt øyepartiet. Samtidig har hun vært plaget med rødhet rundt øynene og skjemmende nupper på øyelokkene.  Foto: Privat/Per Ervland
FØR OG ETTER: Laila Marielle Bergsli tok en øyelokkplastikk som førte til store innhulinger rundt øyepartiet. Samtidig har hun vært plaget med rødhet rundt øynene og skjemmende nupper på øyelokkene. Foto: Privat/Per ErvlandVis mer

- Opererer uten tillatelse

I en foreløpig konklusjon fra Helsetilsynet slaktes kjevekirurgen som opererte Lailas øyne...

SEHER.NO: Torsdag gikk Laila Marielle Bergsli (39) ut mot kirurgen Stein Tveten på Seher.no, som hun mener ikke har tillatelse til å utføre operasjoner andre steder enn i kjeve- og munnregionen. Bergsli hevder at hun selv fikk ødelagt ansiktet som en følge av en såkalt "øyelokkplastikk" på Tvetens klinikk "Aesthetic Clinic" i mai i fjor.

39-åringen klaget kirurgen, som hyppig har blitt brukt som ekspertkilde i norske medier, inn for helsemyndighetene. Og den foreløpige rapporten fra det lokale Helsetilsynet er knusende.

Se videointervju med Laila Marielle Bergsli nederst i saken!

LES OGSÅ: - Legen ødela ansiktet mitt

- Ikke tillatelse
Først 17. januar i år fikk Stein Tveten godkjent sin søknad om å få utføre kosmetisk kirurgiske inngrep - i munnregionen.

"De gis tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep i munnhulen, på ansiktsskjelettet og andre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde, og som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten. Kosmetisk kirurgiske inngrep utover dette krever dispensasjon etter forskriftens § 9, noe De ikke har søkt om", står det å lese i godkjenningen som Seher.no har fått innsyn i.

Likevel opererer han altså pasienter i andre deler av ansiktet, noe han ikke har lov til, mener Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

"Vi ser munnpartiet som naturlig arbeidsområde for den spesialiteten lege Stein Tveten har. Kosmetisk kirurgi i forbindelse med munnpartiet anser vi derfor som relevant for hans spesialitet. Vi anser ikke øvrige ansiktspartier og i særdeleshet ikke øyets omgivelser som naturlig arbeidsområde for hans spesialitet".

Det skriver det lokale Helsetilsynet i sin innstilling, som nå skal behandles på statlig nivå. Og fylkeslege Petter Schou legger ikke skjul på at han er svært kritisk til Tvetens virksomhet. 

- Den foreløpige konklusjonen sier at denne legen gjør inngrep på steder han ikke har tillatelse til å operere. Vi påpeker også Tvetens uforsvarlige journalføring, samt at han gir dårlig informasjon til sine pasienter, sier han til Seher.no.

Tar til motmæle
Erik Helstad i advokatfirmaet Grette, som representerer Stein Tveten og hans firmaer, mener at Tvetens virksomhet er i samsvar med helsepersonelloven om forsvarlig helsehjelp, samt forskriften om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi.

Ifølge denne forskriften står det at "kosmetiske kirurgiske inngrep kan bare utføres av leger som har generell tillatelse eller leger/tannleger som har fått spesiell tillatelse fra fylkesmannen".

I paragraf 4.d heter det at "Leger som er godkjente spesialister i kjevekirurgi og munnhulesykdommer kan utføre kosmetisk kirurgiske inngrep i munnhulen, og på ansiktsskjelettet og andre kosmetisk kirurgiske inngrep som naturlig hører inn under spesialitetens arbeidsområde, og som inngår som en naturlig del av utdanningen i spesialiteten".

I tillegg til Helsepersonelloven er det på dette punktet at Helstad mener Tvetens virksomhet er  lovlig.

- Kosmetisk kirurgi kan utføres av Tveten med grunnlag i dette regelverket. Legens utdanning i spesialiteten og lange erfaring på feltet understreker ytterligere at hans virksomhet er i samsvar med regelverket, sier han til Seher.no.

Kan miste legelisensen
Akkurat det er ikke Helsetilsynet i Oslo og Akershus enige i:

"Vi kan ikke se at lege Tveten har godtgjort at han har fått tilstrekkelig opplæring til å utføre [...], og anser derfor hans virksomhet i denne regionen som uforsvarlig".

- Saken ligger nå hos Statens Helsetilsyn, og det er opp til dem å ta en avgjørelse på dette. Reaksjonen kan bli alt fra ingenting til at Tveten kan miste retten til å jobbe som lege, sier fylkeslege Schou til Seher.no.

Dette er ikke første gang at Tveten har blitt klaget inn for helsemyndighetene. Ifølge Bjørn Jamtli i Statens Helsetilsyn har han tilsammen tre tilsynssaker mot seg.

I mars 2003 gjaldt klagen forskrivning/utskriving av "botox", som fjerner rynker. Ifølge Jamtli endret Tveten her sin praksis, noe som førte til at han ikke ble påført noen form for reaksjon etter klagen.

I november samme år fikk Tveten en advarsel etter en klage som gjaldt flere forhold, blant annet bruken av et annet legemiddel, samt uforsvarlig oppfølging av en pasient.

- Ingen ansiktskirurg
I Tvetens søknad om å få godkjenning til å bedrive kosmetisk kirurgi i munnregionen, oppga Stein Tveten at han er spesialist i kjeve- og ansiktskirurgi. Dette er ikke rett betegnelse, mener fylkeslege Petter Schou.

- Det stemmer at han kalte seg kjeve- og ansiktskirurg, men det er rett og slett feil. Det rette er "kjeve og munnhule", noe vi også har påpekt i svarbrevet som ble sendt til doktoren, sier Schou, som innrømmer at han ikke er overbegeistret over legens virksomhet.

- Legen må kunne dokumentere han har spesiell kjennskap til andre typer kirurgiske inngrep enn det han er spesialist i. Kirurgi i øyeregionen er spesielt risikabelt, og noe Stein Tveten aldri har søkt om å få gjøre, fastslår han.

Ønsker ingen debatt i media
Advokat Erik Helstad, som representerer Stein Tveten og hans firma, mener altså at Tvetens virksomhet er i samsvar med helsepersonelloven om forsvarlig helsehjelp, samt forskriften om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi.

- Som det blant annet fremgår av Den Norske Legeforenings beskrivelse av spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer, inngår det en rekke plastiskkirurgiske disipliner i utdanningen av denne retningen. Tveten har lisens til å utføre inngrep som hører inn under - og inngår - som en del av utdanningen i kjeve- og munnkirurgi, sier han.   

Informasjonsansvarlig ved Tvetens klinikk, Erik Hanseid, er fortsatt - som det også kom fram i saken torsdag morgen på Laila Marielle Bergsli - ikke spesielt lysten til å kommentere det lokale Helsetilsynets vurdering som er oversendt Statens Helsetilsyn.

- Så lenge denne saken er under behandling hos helsemyndigheten er det ikke ønskelig eller hensiktsmessig å uttale oss før det foreligger en endelig konklusjon, sier han.

Ifølge Hanseid vil heller ikke Stein Tveten kommentere påstandene og opplysningene som nå foreligger.

- Tveten ønsker ikke å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt da det ikke er ønskelig å føre en saksbehandling i media basert på foreløpige uttalelser fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Vi har en god dialog med Statens Helsetilsyn og ønsker ikke at saksbehandlingen skal foregå gjennom mediene, forklarer han.

- Aldri hatt det så jævlig
Det var 3. mai i fjor at Laila Marielle Bergsli valgte å legge seg på operasjonsbordet hos Aesthetic Clinic. Etter inngrepet fikk 39-åringen store innhulinger rundt øyepartiet. Samtidig har hun vært plaget med rødhet. Ifølge henne selv, har hun også fått rynker rundt øynene - noe hun ikke hadde før operasjonen. 

- Det er helt tragisk, jeg har aldri i hele mitt liv hatt det så jævlig. Jeg har alltid vært glad i å trene, og har holdt meg i veldig god form. Men jeg sluttet da jeg så skaden i ansiktet, fordi jeg skammes over utseendet, fortalte en gråtende Bergsli til Seher.no torsdag.

Også leder i Plastikkirurgisk Forening, Bjørn Hokland, er kritisk til Stein Tvetens virksomhet.
- Dersom det er slik at Stein Tveten ikke har tillatelse til å utføre inngrep i øyeregionen - da kan jeg ikke se på dette som annet enn ulovlig, sier Hokland, som er overlege ved Plastikk-kirurgisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus.

De siste årene har Aesthetic utvidet sin virksomhet, og er - ifølge dem selv - den største aktøren i Skandinavia innen kosmetisk medisinske behandlinger.

Seher.no har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Svein Tveten - både gjennom informasjonsansvarlig, advokat og per telefon - uten å lykkes. Og ifølge Hanseid vil ikke Tveten kommentere påstandene og opplysningene som nå foreligger.

Har du tips i tilknytning til denne saken? Tips oss her! 

LES OGSÅ: - Legen ødela ansiktet mitt

Se videointervju med Laila Marielle Bergsli her:


[obj:media:6654]