Kaniner giftet seg

Kaninene Amy og Robert lovte hverandre evig troskap og ble viet av en ekte prest.