Her er friernes ukjente kontrakt

- Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert. Se kontrakten her!

SEHER.NO: Årets "Jakten på kjærligheten" nærmer slutten med stormskritt, og det er fortsatt knyttet stor spenning til hvilke av de fire TV-bøndene - Guro Huseby, Silje Stensland, Ragnhild Strømmen Strand og Ola Sylte - velger.

Det som i hvert fall er sikkert, er at et stort antall friere har blitt sendt hjem etter at programmet begynte å rulle på skjermen denne høsten.

Felles for dem alle er at de har skrevet under på en sterkt konfidensiell kontrakt før de fikk være med å jakte på kjærligheten.

Visste du for eksempel at hver enkelt frier er pliktet til å snakke offentlig om sin egen livssituasjon i cirka ett år etter at det første programmet ble sendt på TV?

"Deltageren forplikter seg til å delta i intervjuer cirka ett år etter programmet er vist på TV første gang, og svare sannferdig og åpent om Deltagerens livssituasjon på det tidspunktet, herunder Deltagerens erfaringer rundt programmet og tiden etterpå, er et av punktene i frier-kontrakten.

- Må kunne få si nei
Avsnittet får førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørnar Borvik, til å stusse. Borvik kan vanskelig forstå hvordan man kan avtale seg til å legge ut om sitt privatliv i ett helt år sånn helt uten videre.

- Når man melder seg på et slikt programkonsept må man finne seg i offentlighet om private opplysninger. Men etter en viss tid, må det likevel være rom for å trekke seg tilbake, sier han til Seher.no.

Borvik setter et stort spørsmålstegn ved at avtalepunktet bygger på det han kaller et "årsintervall", og trekker paralleller til den mye omtalte "Big Brother"-saken, der Anette Young og Rodney Omdal Kalsen fikk med hold i sitt krav mot Se og Hør om erstatning for saker som krenket privatlivets fred.

To år etter at programmet var sendt på TV, skrev bladet at paret ikke lenger var kjærester -noe de selv i ettertid hevdet at ikke var sant.

- Høyesterett oppstilte ikke en eksakt tidsfrist, men formulerte et atskillig mer åpent vurderingstema. Det er langt fra sikkert at dette punktet i frierkontrakten vil holde i retten. Jeg er ikke overbevist om at det er en korrekt "tolkning" av Big Brother-dommen, mener Borvik.

- Kan ramme hardt
Førsteamanuensisen skjønner ikke helt hvordan man kan inngå en slik avtale - på slike vilkår.

- Jeg kan vanskelig forstå at man kan avtale seg til at noe slikt skal gjelde ett år etterpå. Et slikt samtykke til offentlighet om eget privatliv vil kunne få uforutsigbare konsekvenser.
Hvordan begrunner man egentlig at en person som har vært med i programmet skal være åpen om den type spørsmål i så lang tid etterpå? sier Borvik.

 Og:

- La oss si at en deltager finner kjærligheten gjennom programmet. Er det da slik at han eller hun må være åpen om nye forhold som eventuelt måtte oppstå i denne ettårsperioden? Jeg er ikke sikker på om TV 2 og produksjonsselskapet kan gjøre rett gjeldende på denne typen vilkår. Dette rekker lenger enn hva man kan regne med å bli hørt på av retten.

- Eller hva om en deltager eller nære familiemedlemmer får kreft, eller rammes av andre alvorlige sykdommer? Også dette vil i høyeste grad berøre deltagerens "livssituasjon", men det kan ikke være meningen at deltageren må være åpen om slike hendelser. 

For punktet om offentlighet rundt sin livssituasjon favner, ifølge Borvik, videre enn hva man kanskje kan tro ved første øyekast.

- Mitt poeng er at denne kontraktsformuleringen lett kan ramme langt videre enn hva frierne tenkte da de skrev under. Den kan dessuten også få konsekvenser for personer som ikke er forpliktet av avtalen. 

Kan ikke få kjæreste
Dette er derimot ikke det eneste frierne i "Jakten på kjærligheten" forplikter seg til å gjøre.

"Deltageren forplikter seg til å ikke gi noen som helst informasjon om deltagelsen/produksjonen til andre uten at det er avtalt med TV 2s informasjonsansvarlig," heter det i kontrakten.

Og litt lenger ned:

"Deltageren forplikter seg til å unngå i produksjonsperioden å innlede kjærlighetsforhold med andre personer enn de som søker kontakt gjennom TV-produksjonen."

Dette er et punkt som Seher.no også tidligere har omtalt. Bjørnar Borvik mener derimot at dette avsnittet er langt mindre problematisk enn det som har med åpenhet om livssituasjonen å gjøre.

- "Jakten på kjærligheten" er et programkonsept som går ut på at to personer skal føres sammen. Denne begrensningen i deltagernes handlingsrom er det etter min mening derfor ikke særlig grunn til å reagere mot, sier Bjørnar Borvik til Seher.no.

Pressekontakt for "Jakten på kjærligheten", Katrine Wergeland, vil overfor Seher.no ikke kommentere innholdet i friernes kontrakter eller forhold rundt denne kontrakten overhodet. Det vil heller ikke Synøve Diserud i Nordisk Film.

Har du et tips om "Jakten på kjærligheten"-deltagerne eller andre kjendistips? Tips oss her!

LES OGSÅ: TV 2-friere ut mot "Jakten"