Haakon Lie 1905-2009

Se Arbeiderparti-kjempens liv i bilder.

KARISMATISK: Arbeiderpartiets mangeårige partisekretær Haakon Lie fotografert under 2. verdenskrig da han var knyttet til LOs London-sekretariat. Foto: Scanpix
ALLTID ENGASJERT: Her er Haakon Lie 95 år gammel fotografert under et debattmøte om privatisering av Statoil i Oslo arbeidersamfunn. Foto: Scanpix
ÆRET: AP-veteran Haakon Lie får æresmedlemskap i Det Norske Arbeiderparti i 2002, overrekt av leder Jens Stoltenberg. Seansen foregikk i Oslo Arbeidersamfunn. Foto: Scanpix
ETTERKOMMERNE: Da Haakon Lie fylte 100 år ble han behørig feiret i Folkets Hus i Oslo. Her er han sammen med sin barn, barnebarn og oldebarn. Foto: Scanpix
HYLLET: Haakon Lie i Folkets Hus på 100-årsdagen sin. Foto: Scanpix
TILBAKE TIL SKOGEN: Da Lie gikk av som partisekretær for Arbeiderpartiet i 1969 gikk han tilbake til sitt gamle yrke som forstmann og var kroppsarbeider i 15 år. Foto: Scanpix
ENGASJERT I ARBEIDERNES VEL: Haakon Lie taler til arbeiderne ved AEG i Berlin. Lie var medlem av organisasjonskomiteen for -"Kongressen for kulturell frihet". Foto: Scanpix
ISRAEL-VENN: Haakon Lie kjempet på Israels side i seksdagers-krigen. Men var skuffet over skammens mur som kom i de siste årene han levde. Foto: Scanpix
FORFATTER: Lie skrev mange bøker, ofte i sitt vintereksil i Florida. Her ved en boklansering i 1985. Foto: Scanpix
SPREK: Som 100-åring var han fortsatt sprek. Han svømte og spiste en halv kopp blåbær hver dag. Foto: Scanpix