FIKK PENGER: Laila Marielle Bergsli fikk om lag 86.000 kroner for å trekke tilbake sin klage til Helsetilsynet - og for å holde kjeft om sine opplevelser. Foto: Førbildet er privat. Etter-bil
FIKK PENGER: Laila Marielle Bergsli fikk om lag 86.000 kroner for å trekke tilbake sin klage til Helsetilsynet - og for å holde kjeft om sine opplevelser. Foto: Førbildet er privat. Etter-bilVis mer

Fikk 86.000 for å holde munn

Øyelokk-opererte Laila Bergsli fikk penger for å trekke tilbake klagen til Helsetilsynet - og for ikke å snakke med media...

SEHER.NO: I forrige uke gikk Laila Marielle Bergsli kraftig ut mot kirurgen Stein Tveten.

39-åringen hevder at hun fikk ødelagt ansiktet som en følge av en såkalt "øyelokkplastikk" på Tvetens klinikk "Aesthetic Clinic" i mai i fjor.

Bergsli klaget saken inn for Helsetilsynet i Oslo og Akershus, men trakk senere klagen tilbake.

Se videointervju med Laila Marielle Bergsli nederst i saken!

Ignorerte klage-frafallet

Det lokale Helsetilsynet nektet likevel å godta faktumet at Laila Marielle Bergsli ikke ville opprettholde anklagene mot doktoren. Derfor valgte de å ikke ta klagen til følge - og heller forfølge de opprinnelige opplysningene de hadde fått oppgitt.

- Det er ikke alltid slik at vi legger en sak død selv om klageren trekker tilbake anklagene hun opprinnelig har kommet med. I denne saken valgte vi å ta saken videre på egenhånd, opplyser fylkeslege Petter Schou til Seher.no.

Har du opplysninger i tilknytning til denne saken? Tips oss her! 

Seher.no sitter på beviset som viser at Laila Marielle Bergsli ble tilbudt - og fikk - 86.000 kroner for å holde sin munn lukket i om sitt pasient-lege-forhold til Dr. Stein Tveten. I avtalen lå også et krav om at 39-åringen trakk tilbake klagen, som allerede hadde blitt sendt til Helsetilsynet.

Laila Marielle Bergsli bekrefter at hun fikk utbetalt pengene, i tillegg til at hun gjennomførte etterbehandlinger på Tvetens klinikk.

Kort tid etter trakk Bergsli klagen til Helsetilsynet.

Skulle holde seg unna pressen
I kontrakten som ble inngått mellom partene forpliktet doktoren seg til å betale de kostnadene  Bergslie hadde hatt i forhold til sine behandlinger ved Aesthetic Clinic - i tillegg til penger hun hadde brukt på produkter, som tilsvarte i underkant av 8.500 kroner - til sammen 76.443 kroner. Tveten skulle også betale 9420 kroner i "oppreisning".

Til gjengjeld forpliktet Bergslie seg til å trekke tilbake klagen hun hadde levert til både Helsetilsynet i Oslo og Akershus, samt Den Norske Legeforening.

Samtidig forpliktet hun seg til ikke å klage "eller på noen måte henvende seg til eller overbringe informasjon til offentlige myndigheter eller andre organisasjoner om forholdene som gjelder i avtalen", samt å "avstå fra å overbringe informasjon til presse, TV eller annen media".

Laila er ikke redd for konsekvensene når hun nå ser ut til å ha brutt kontrakten.

- Nei, ikke i det hele tatt. Dessuten mener jeg at Tveten selv har brutt kontrakten ved at han har gitt meg mangelfulle etterbehandlinger - noe som også var et vesentlig punkt i avtalen, sier hun.

Skrev tilbaketrekkingen for henneLaila forteller at det heller ikke var hun selv som skrev brevet der hun trakk tilbake klagen til Helsetilsynet.

- Det var Stein Tveten og advokaten hans, Felix Reimers, som skrev den. Selv brukte jeg én time bare på å bestemme meg for om jeg skulle sette navnet mitt på den eller ikke.

I brevet, som Seher.no også sitter på, står det at "Jeg har endret min oppfatning av saken og de beskrivelser jeg har vist til i mitt brev". Jeg står derfor ikke lenger inne for innholdet i brevet og den kritikken jeg der har kommet med".

Fylkeslege Petter Schou sier det ikke var noen spesiell årsak til at de valgte å opprettholde klagen, men innrømmer at "forliket" Laila og Tveten har inngått er uvanlig i norsk målestokk.

- Slike utbetalinger er ikke vanlig, i hvert fall ikke i det offentlige. Der ville det normale vært å få de nødvendige etterbehandlinger for å rette opp skaden. Men jeg vil ikke uttale meg for mye om avtalen som skal ha blitt inngått dem imellom, vanligvis er det jo alltid bra at man ordner opp i minnelighet, sier han.

- Fysisk var det vi som skrev denFelix Reimers i advokatfirmaet Grette, som representerer Aesthetic og Stein Tveten, bekrefter at Laila Marielle Bergsli fikk utbetalt penger da hun signerte kontrakten. Og ifølge Reimers, ble partene enige om teksten som sto i "tilbaketrekkingen" av klagen til det lokale Helsetilsynet.

- Vi satt sammen når den ble skrevet. Og vi var enige om innholdet. Utover det har jeg ikke så mye å tilføye, sier han til Seher.no.

- Så du tilbakeviser at Laila Marielle Bergsli bare skrev under på et dokument som dere selv hadde utformet?

- Fysisk var det vi som skrev den. Bergslie ble forelagt teksten og begge partene var fullt ut enige i den.

- Føler dere at Bergsli har brutt kontrakten?

- Det er åpenbart.

Må betale tilbake pengene?
Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Hans Jacob Bull, forteller til Seher.no at Laila Bergsli er pliktet til å betale tilbake de 86.000 kronene hun fikk utbetalt dersom det er slik at hun har brutt kontrakten hun inngikk med Stein Tveten & co.

- Hvis ikke det er slik at avtalen setter urimelige bånd på henne, er hun pliktig til å betale tilbake pengene, ja, sier han.

Laila mener på sin side at legen allerede har brutt sin del av kontrakten. Og ifølge Bull, stiller saken seg straks annerledes hvis så er tilfelle.

- Da må begges sider legges til grunn, og da endres jo forutsetningene til det hele. Hvis doktoren fortsatt krever penger, er det domstolene som må foreta en bevisvurdering for å finne ut hvem som faktisk har brutt kontrakten, mener professoren.

Kritisk til virksomheten
Torsdag ble det kjent at dr. Tveten og hans virksomhet blir sett svært kritisk på hos det lokale Helsetilsynet, som nå har sendt saken over til Statens Helsetilsyn.

"Vi ser munnpartiet som naturlig arbeidsområde for den spesialiteten lege Stein Tveten har. Kosmetisk kirurgi i forbindelse med munnpartiet anser vi derfor som relevant for hans spesialitet. Vi anser ikke øvrige ansiktspartier og i særdeleshet ikke øyets omgivelser som naturlig arbeidsområde for hans spesialitet", skriver tilsynet i sin vurdering.

Fylkeslege Petter Schou la samtidig ikke skjul på at han er kritisk til legens virksomhet.

- Saken ligger nå hos Statens Helsetilsyn, og det er opp til dem å ta en avgjørelse på dette. Reaksjonen kan bli alt fra ingenting til at Tveten kan miste retten til å jobbe som lege, sa han til Seher.no.

Advokat Erik Helstad, som representerer Stein Tveten og hans firma, mener derimot at Tvetens virksomhet er i samsvar med helsepersonelloven om forsvarlig helsehjelp, samt forskriften om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgi.

- Som det blant annet fremgår av Den Norske Legeforenings beskrivelse av spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer, inngår det en rekke plastiskkirurgiske disipliner i utdanningen av denne retningen. Tveten har lisens til å utføre inngrep som hører inn under - og inngår - som en del av utdanningen i kjeve- og munnkirurgi, sier han.

Seher.no har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Svein Tveten - både gjennom informasjonsansvarlig, advokat og per telefon - uten hell.

Advokat Hanseid opplyser til Seher at Tveten ikke ønsker å kommentere påstandene og opplysningene som foreligger.

Har du tips i tilknytning til denne saken? Tips oss her! 

LES OGSÅ: Her er slakt-rapporten fra Helsetilsynet

Se videointervju med Laila Marielle Bergsli her:

[obj:media:6654]