FÅR KRITIKK: TV 2 og produksjonsselskapet Strix mottar nå sterk kritikk for kontrakten årets «Farmen»-deltagere har måttet skrive under på.  Foto: TV 2
FÅR KRITIKK: TV 2 og produksjonsselskapet Strix mottar nå sterk kritikk for kontrakten årets «Farmen»-deltagere har måttet skrive under på. Foto: TV 2 Vis mer

Får 50.000 i bot hvis de bryter TV 2-kontrakt

- Avtalen tåler ikke dagens lys, sier jusekspert.

SEHER.NO:  I 2008 avslørte Seher.no store mangler i «Jakten på kjærligheten»-friernes kontroversielle kontrakter, og flere profilerte juseksperter gikk den gang ut slaktet avtalen til TV 2.

I fjor ble kontrakten for programmet forandret, men denne uken har kanalen nok en gang pådratt seg kritikk for en program-avtale.
 
I den nye utgave av finansmagasinet Kapital avsløres det nemlig en rekke urovekkende elementer i kontrakten TV 2 har med årets «Farmen»-deltagere, og flere av punktene som kritiseres i bladet har da likheter med de som stod i «Jakten»-avtalen.

I dokumentene Kapital har fått tak i står det blant annet at «Farmen»-deltagerne risikerer å få 50.000 kroner i bot dersom de bryter TV 2-avtalen, eller avslører noe av innholdet i kontrakten.

I tillegg måtte deltagerne signere på at de «fraskriver seg enhver rett til å stille TV 2 eller produksjonsselskapet Strix til ansvar for skade, tap og ulempe av enhver art, selv grov uaktsomhet».

Bjørnar Borvik, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, reagerer kraftig på flere av forholdene i kontrakten.
 
- At selve avtalen skal være hemmelig kan vel oppfattes som et uttrykk for at man ikke føler at den tåler dagens lys, sier han til Kapital.

I «Jakten»-kontrakten fra 2008 stod det også at deltagerne måtte si fra seg all rett til å straffeforfølge TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film, noe som vekket sterke reaksjoner blant flere av Norges kjendisadvokater. 

- Tenk på alt som kan skje! Man kan bli trampet ihjel av en hest, eller skadet på andre måter - for eksempel av en treskemaskin. I tillegg vet man aldri om man blir angrepet av noen under innspillingen, eller om det oppstår andre voldelige episoder. På gården finnes det traktorer, kuer og hester, samtidig som man står i fare for å bli syke. Det er tross alt ofte grisete og møkkete på slike steder. Og hva hvis en farlig person, for eksempel en domfelt voldtektforbryter, er blant de som medvirker på settet? sa advokat Mona Høiness til Seher.no den gang.

Ifølge Høiness var kontrakten så dårlig utformet at den ikke ville blitt sett på som gyldig i norsk rett.

- Det holder ikke - og det vil aldri holde i retten, sa hun.

Den samme reaksjonen kommer Bjorvik med i forhold til «Farmen»-kontrakten. Han tviler på at folk forstår rekkevidden av det de går med på.

- I utgangspunktet må den som underskriver selvsagt ta konsekvensen av det man underskriver på. Men når selskapet ber deltagerne om å fraskrive seg retten til å kreve erstatning for skade som skyldes grov uaktsomhet, beveger man seg inn i et høyst usikkert lende.

- Etter min mening kan ikke en slik ansvarsfraskrivelse gjøres gjeldende etter sitt innhold. Det vil lett kunne lede til så urimelige resultater at selskapet ikke kan regne med at domstolene vil legge ansvarsfraskrivelse til grunn, sier han til Kapital.

Ifølge Jørgen Hermansen i produksjonsselskapet Strix, som produserer «Farmen» må punktet hvor TV 2 og Strix frasier seg ansvar for grov uaktsomhet vurderes fra sak til sak. 

- Vi gjør vårt ytterste for at deltagerne ikke skal forvoldes skade, tap eller ulempe når de er med på «Farmen», og vi har sikret oss med en egen forsikringsavtale som følger med kontrakten. Hvor langt det er mulig å fraskrive seg ansvaret for norsk erstatningsrett er det usikkerhet om. Ifølge vår jurist er det antagelig adgang til å fraskrive seg ansvar for forsettelig eller grov uaktsomhet fra underordnedes forhold, mens det antagelig ikke er adgang til å fraskrive seg slikt ansvar for egen forsettelighet eller grov uaktsomme forhold. Men vi har valgt å la dette punktet stå der fordi dette må vurderes fra sak til sak, sier Hermansen til bladet.

Etter Seher.nos avsøringer om «Jakten»-kontrakten i 2008 endret TV 2 kontrakten for 2009-sesongen av serien. Blant annet ble punkt 10, hvor ordene "frafaller en hver rett" ble brukt, gjort om til noe langt mer positivt ladet.

«Deltageren aksepterer at det ikke skal fremmes krav - herunder begjæring om midlertidig forføyning - mot produksjonsselskapet, TV 2 og/eller andre rettighetshavere etter denne avtale, som kan medføre at Programmet ikke blir vist eller distribuert for visning eller som på annen måte hindrer utnyttelsen av rettigheter ervervet av Produksjonsselskapet i henhold til denne avtale».

Og:

«I tilfelle Produksjonsselskapet, TV 2 og/eller andre rettighetshavere etter denne avtale pådrar seg ansvar, har Deltageren alltid anledning til å fremme rettslige krav av økonomisk karakter».

Men selv etter disse endringene fikk «Jakten»-kontrakten kritikk. 

- Dette er en positiv omskrivning av den samme avtalen, den er mer positivt formulert. Den første er ekskluderende og sier hva man ikke kan gjøre, mens den andre forteller deltageren hva han eller hun faktisk kan gjøre. De vil at en skal tro at man ikke kan fremme andre krav enn det man har skrevet under på. Ved begge avtalene forsøker de å nå samme resultat, selv om det altså ikke er bindene, sa kjendisadvokat Abid Q. Raja til Seher.no i november i fjor.

«Farmen» ser du på TV 2 mandag, onsdag og lørdag kl. 20.00. Se Seher.nos TV-guide her.

Vi belønner gode kjendistips! Tips oss på seher@seher.no, ring vår tipstelefon 93076767 eller send sms/mms med kodeord SEHERTIPS til 1901 (kr 1)!

LES OGSÅ: - Se, nå er Jakten-kontrakten endret